ZEN-NOH 2019 Team World Cup

Xu Xin\Liang Jingkun vs Jeoung Youngsik\Lee Sangsu Highlights (Final)


유튜브


단체적 결과는 3:1로 중국에 패


1복식  이상수/정영식 대 쉬신/량진쿤(승) 

2단식  장우진           대 판젠동(패)

3단식  정영식           대 량진쿤(패)

4단식  이상수           대 판젠동(패)

(고고탁 자료 인용)


KCONTENTS


Posted by engi, conpaper engi-

댓글을 달아 주세요